Lublin - wczoraj i dziś.

    Stolica woj.lubelskiego, rzeka Bystrzyca dzieli miasto na dwie odmienne krajobrazowo części. Pierwsze zapiski z 1198 r, w XV-XVI w szlak handlowy z nad Morza Czerwonego na Zachód Europy. W XVII w Lublin uległ zniszczeniu w wyniku wojen ( najazdy kozackie i potop szwedzki) oraz epidemia dżumy. Po wojnach nastąpił okres rozbudowy miasta, głównie siedzib magnackich i dóbr kościelnych. W 1792 r na rozkaz carycy miasto zajęły wojska rosyjskie, a upadek Rzeczpospolitej w 1795 r spowodował,że miasto znalazło się pod zaborem austriackim. W 1809 r kiedy oddziały polskie wkroczyły do miasta zorganizowano tu tymczasowe władze polskie i na kilka miesięcy miasto stało się stolicą wyzwolonego kraju.W 1918 r utworzono Katolicki Uniwersytet Lubelski, kilka lat później Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (oba działają do dziś i są jednymi z największych uczelni wyższych w Polsce). W okresie okupacji niemcy utworzyli w Lublinie obóz koncentracyjny Majdanek ( obecnie czynne muzeum) oraz getto dla ludności żydowskiej, zlikwidowane w ciągu 6 tygodni 1942 roku. W 1944 r do miasta weszły oddziały rosyjskie, wykorzystując infrastrukturę hitlerowką utworzyli na zamku więzienie działające do 1954 r, obóz filtracyjny NKWD dla żołnierzy AK i NSZ. Nie sposób opisać tu burzliwych dziejów Lublina, dlatego odsyłam zainteresowanych historią do stron internetowych opisujących dzieje tego miasta i do stron, które prezentują obecne wydarzenia np. wwwlublin.eu 
  Obecnie na terenie lubelszczyzny trwają prace przy budowie obwodnicy Lublina, z funduszy unijnych, które mocno są wykorzystywane przez tutejsze władze powstaje na terenie trawiastym lotniska w Świdniku, Port Lotniczy Lublin-Świdnik. Miasto jest największym ośrodkiem akademickim po prawej stronie Wisły (szacunkowo około 100 tys. studentów).
    W 2007 r historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny Lublina został uznany za pomnik Historii. Przebiegają tędy szlaki turystyczne : Via Regia, Szlak Jagielloński i Szlak Chasydzki. 
Lublin to nie tylko historia i zabytki to też miejsce wielu wydarzeń kulturalnych : jarmarki,festiwale (folkowe, teatralne, kultury alternatywnej, filmów latynoamerykańskich itp)
Wymienię tylko nie które z licznych zabytków wartych obejrzenia to: Brama Krakowska, Zamek Lubelski, gotycka baszta, Lubelskie Podziemia, Stare Miasto itd.
Obóz koncentracyjny na Majdanku znajduje się przy trasie z Warszawy na Zamość.

O nas Oferta Miłoszówki Kontakt
© 2012 miłoszówka